US473653A-strykbräda-Google patent

S. BOONE. mamma styrelse.

(Modell.)

nr 473,653. Patenterad Apr. 26, 1892.

Förenta Staterna PATENT CFFIGE.

SARAH BOONE, av NE \ V HAVEN, CONNECTICUT.

lRONlNG-styrelse.

specifikation som ingår i Letters Patent No.473,653, daterad 26 April 1892.

ansökan inlämnad 28 juli 1891.

till aZZ som det kan beröra.-

var det känt att jag, SARAH Rooms, i New Haven, i länet New Haven och delstaten Connecticut, har uppfunnit en ny förbättring av strykbrädor; och jag förklarar härmed följande, när det tas i samband med åtföljande ritningar och referensbrev märkta därpå, att vara en f ull, klar och exakt beskrivning av densamma, och som nämnda ritningar utgör en del av denna specifikation, och representerar, i

Figur 1, en vy i perspektiv av en strykbräda konstruerad i enlighet med min uppfinning, och visas som-anordnad för strykning insidan sömmen på en hylsa; Fig. 2, en liknande vy som visar styrelsen i läge för strykning utsidan sömmen på hylsan, och Fig. 3 en vy av anordningen i tvärsnitt på linje A: A: av Fig. 1.

min uppfinning avser en förbättring av strykbrädor, syftet är att producera en billig, enkel, bekväm och mycket effektiv anordning, särskilt anpassad för att användas vid strykning av ärmar och kroppar hos damer gar – Inents.

med dessa ändar i sikte består min uppfinning i en smal bräda med sina kanter böjda för att motsvara utsidan och insidan av en hylsa och försedd i ena änden med ett fast tvärgående stöd och i dess motsatta ände med ett rörligt stöd som är ledat till nämnda ände och sträcker sig i linje med brädan, de yttre och inre kanterna av samma respektive har i själva verket utåt och inåt längsgående krökning.

min uppfinning består vidare av vissa detaljer om konstruktion och kombination av delar, vilket kommer att beskrivas nedan och påpekas i kraven.

såsom visas häri består anordningen av ett bräde med sina två kanter A och A rundade respektive böjda för att motsvara utsidan och insidan av en hylsa som brädan liknar i sin allmänna kontur, varvid brädans yttre och inre kanter har, i elfekt, utåt och inåt längsgående krökning. Såsom visas här är de nämnda kanterna böjda i enlighet med utsidan och insidan av hylsan på ett ladys-plagg och har sin mest uttalade krökning vid armbågspunkten, så till serienummer 400,474. (Modell) tala om ärmen; men dessa kurvor kan modifieras för att passa ut ur ärmarna på herrrockar, om så önskas. Såsom visas häri, också, sidorna A A av styrelsen görs fiat; men detta är inte det väsentliga, även om den föredragna, konstruktion, som när de görs platt de kan ibland bekvämt användas för pressning.

brädet är anordnat i ena änden med ett hak 13 och får ett fast tvärgående stöd C, som skjuter mycket något bortom kanten a på brädet. Samma ände av brädet är också försedd med en platt lageryta B, som sträcker sig något bortom kanten av brädet. Den motsatta änden av brädet görs något mindre än den ände som just hänvisats till, och konstruerad med ett hak D, som tar emot ett hörn av ett rörligt stöd E, samma är fäst med ett gångjärn E till den extrema änden av brädet och anordnat i linje därmed.

När brädan ska användas för att pressa in sömmar, vrids det rörliga stödet nedåt, som visas i Fig. 1 av ritningarna, och samarbetar sedan med den tvärgående sunport för att upprätthålla styrelsen i denna position. För strykning eller pressning utanför sömmar styrelsen är omvänd kant för kant och dess rörliga stöd förlängas, såsom visas av-Fig. 2 av ritningarna, och därmed fick ur vägen, styrelsen är staadied i denna position på sitt lager-ansikte B.

min förbättrade enhet är inte bara anpassad för att trycka på insidan och utsidan av sömmarna-på ärmarna på dammidjor och herrrockar. men kommer att finnas särskilt bekvämt, även vid pressning av böjda midjesömmar var de än förekommer.

Jag skulle ha förstått att jag inte begränsar mig till den exakta form som här visas och beskrivs, men håller mig fri att göra sådana förändringar och förändringar som ganska faller inom andan och omfattningen av min uppfinning.

Efter att ha fullständigt beskrivit min uppfinning, vad jag hävdar som ny, och önskan att säkra med brev Patent, är –

1. Strykbrädet har sina kanter böjda för att motsvara en hyls utvändiga och inre sömmar, och är i ena änden anordnat med ett fast tvärgående stöd och i dess motsatta ände med ett rörligt konstruerat i ena änden med ett skår för att ta emot ett tvärgående stöd, vilket är fixerat i det, och med en lageryta, och i dess motsatta ände med ett skår, som tar emot ett rörligt stöd som är ledat till nämnda ände och sträcker sig i linje med brädan, har de yttre och inre kanterna i själva verket utåt och inåt längsgående krökning, väsentligen enligt beskrivningen.

i vittnesmål varav jag har undertecknat denna specifikation i närvaro av två prenumererande vittnen.

SARAH BOONE. Vittnen:

FRED. O. EARLE, LILLIAN D. KELSEY.

Lämna en kommentar