Motorfordons punktskatt – Skattebedömare-West Warwick, RI

staten Rhode Island har inlett en minskning av punktskatten för motorfordon från och med räkenskapsåret 2017/2018. Värden och skatter kommer att tillämpas med hjälp av följande diagram.

ursprungliga värden härleds av Ri Vehicle Value Commission.

punktskatten för motorfordon är en skatt på registreringsbehörighet och baseras på antalet eller dagarna varje fordon eller släpvagn registrerades under föregående kalenderår. Till exempel täcker skatteräkningar som utfärdats i juni 2017 fordonsregistreringar från 1 januari 2016 till 31 December 2016. Motorfordonsskatten är pro-rated till det faktiska antalet dagar som fordonet registrerades.
adressändringar görs genom det statliga registret över motorfordon. Om du flyttar till en annan kommun inom staten faktureras du av den kommun du bodde i den 31 December. Om du flyttar ut ur staten kommer du att faktureras av din tidigare kommun tills registreringen(erna) avbryts och plattorna returneras till registret.
om du kasserar ett fordon på något sätt (försäljning, överföring, stöld, kollision, skräp, Total,etc) måste du avbryta registreringen för att undvika ytterligare skatter. När en registrering avbryts kommer skatterna för den registreringen att upphöra från och med dagen för avbokningen.

Lämna en kommentar