Kapitel 15-kanel och artritisk Vård

vid artritiska tillstånd som kännetecknas av kronisk inflammation är broskskador ett viktigt inslag i gemensam degeneration, vilket skapar en smärtsam situation. Sådana kroniska smärtor är förknippade med funktionshinder, ångest, depression, sömnstörningar och trötthet, vilket resulterar i en betydande börda för samhället.

på grund av de höga kostnaderna, begränsad effekt och biverkningar av läkemedel är terapeutiska alternativ som växtbaserade läkemedel ett område av stort intresse för att lindra det inflammatoriska svaret, symtomen och smärtan bland dessa patienter.

en av de viktigaste växtbaserade läkemedlen är kanel, som har använts som krydda i tusentals år över hela världen. De lovande effekterna av kanel på eventuellt förändra symtomen på artritiska tillstånd kan vara genom flera olika mekanismer, såsom att minska inflammatorisk process och öka antioxidantnivåerna.det nuvarande tillgängliga beviset för effekterna av kanel på artritiska tillstånd som reumatoid artrit och artros är dock sällsynt, vilket gör ytterligare forskning nödvändig, särskilt för att bekräfta effekten, behandlingens varaktighet och optimal dosering av kanel för de nämnda tillstånden.

Lämna en kommentar