Att bli av med dammskum

dammskum är ett problem som varje dammägare kommer att stöta på någon gång. Hur du väljer att hantera det kommer att avgöra din damms hälsa och livslängd, så det är viktigt att förstå alla faktorer som är involverade i detta fenomen.

Vad är dammskum?

termen” dammskum ” används löst och innehåller en mängd olika föremål, såsom flytande ogräs, växter och löv. Termen används också för att hänvisa till trådformiga alger som skapar mattor ovanpå vattenytan. Algerna bildas vanligtvis på dammens sidor eller botten och når så småningom flytkraft som gör att den kan stiga upp till ytan. Detta beror på syrebubblor som det producerar. När alger når toppen dammen avskum kommer att sprida sig snabbt för att täcka hela ytan, vilket ger en obehaglig utseende som liknar ett träsk. Dammskum bör inte förväxlas med flytande växter som vattenmjöl eller anka ogräs.

Varför visas dammskum?

dammskum är resultatet av en ökad nivå av näringsämnen i dammen. Dessa näringsämnen kombineras ofta med ökad vattentemperatur och längre dagsljus under sommaren. Dammskum är också ett tecken på att din damm försämras, och när som helst höga näringsnivåer är närvarande bör detta vara en anledning till oro. Saker som bidrar till förekomsten av ökade näringsämnen inkluderar övergödning, underlåtenhet att rengöra dammen regelbundet, smutsiga filter och överlagring.

hur man förhindrar och eliminerar dammskum

det finns olika saker du kan göra för att förhindra och eliminera dammskum. Många dammägare använder sig av kemikalier, eftersom de är snabba, relativt effektiva och inte kostar mycket. Tyvärr är kemisk behandling inte en bra lösning på lång sikt eftersom det bara döljer dammskummet en tid innan det återkommer på ytan igen. För att komma till roten till problemet kan du behöva göra omfattande städning eller hyra tjänster av en professionell. Grundvattnets avrinning kan behöva omdirigeras, och du bör ta bort gräsklippning från dammvattnet.

en annan lysande lösning är installationen av växter i dammen som konsumerar näringsämnen. Att lägga till skugga för att förhindra att dammen utsätts för överskott av solljus är ett annat alternativ, liksom att använda bakteriell behandling. För att permanent förebygga och lösa dammskum är det klokt att leta efter lösningar som kommer till roten till problemet i motsats till att hantera dess symtom.

ytterligare tips för att bli av med dammskum permanent inkluderar inte övermatning av fisken, byte av dina filtreringssystem, förbättrad cirkulation, inklusive luftning och minskning av beståndet som finns. Den goda nyheten är att dammskum i bakgårdsdammar är relativt enkelt att fixa när du förstår den bakomliggande orsaken såväl som lösningarna. Innan du löser problemet måste du först diagnostisera det och sedan anta de procedurer som behövs för att korrigera det. Kom ihåg; även efter att problemet är löst kräver dammar regelbundet underhåll, annars kommer dammskummet att visas igen.

Lämna en kommentar