Waarom werd Napoleon verslagen in Waterloo?

Britse Cavalerie valt aan bij Waterloo

De Slag bij Waterloo is een van de bekendste veldslagen in de geschiedenis. Frankrijk vocht aan de ene kant en Groot-Brittannië, Pruisen en hun bondgenoten aan de andere kant. De slag was een overwinning voor de Britten en Pruisen en wordt algemeen gezien als het einde van de reeks oorlogen die Europa hadden verwoest sinds de Franse Revolutie (1789).de Slag bij Waterloo was de laatste poging van Napoleon om zich in Frankrijk en Europa te vestigen na zijn nederlaag in 1814. Waarom werd Napoleon verslagen in Waterloo? Het was een mengeling van het hardnekkige Britse verzet, hun superieure cavalerie, Wellington ‘ s leiderschap, en, het belangrijkste, de tijdige aankomst van het Pruisische leger op het slagveld.hoe werd Napoleon keizer na zijn terugkeer uit Elba?Napoleon werd de meester van het grootste deel van Europa in 1805 na zijn overwinning op de Oostenrijkers en de Russen in de Slag bij Austerlitz. Enkele jaren lang domineerden Napoleon en Frankrijk Europa, en alleen de Britten bleven zich verzetten tegen de ambities van Bonaparte. Napoleon besloot het Russische Rijk binnen te vallen om de tsaar te dwingen zich aan te sluiten bij een handelsembargo tegen Groot-Brittannië. Het Franse leger marcheerde naar het Russisch en veroverde Moskou, maar het viel uiteen in de verschrikkelijke Russische winter. Napoleon trok zich terug in Europa en verloor daarbij het grootste deel van zijn leger. Het Franse Rijk werd ernstig verzwakt na de Russische invasie, en uiteindelijk marcheerden de geallieerden (Groot-Brittannië, Rusland, Oostenrijk en Pruisen) naar Frankrijk en zetten Napoleon af en herstelden de Bourbonmonarchie. Napoleon werd verbannen naar het eiland Elba – Isola d ‘ Elba-in 1814.Napoleon ontsnapte echter uit Elba in 1815 en keerde terug naar Frankrijk. Zijn terugkeer bracht velen in Frankrijk ertoe hun loyaliteit aan hun oude keizer te verklaren. De onlangs geïnstalleerde nieuwe Franse koning vluchtte, en opnieuw, Napoleon heeft Frankrijk gecontroleerd. De geallieerden waren verbijsterd en begonnen hun legers te mobiliseren om de Fransen voor eens en altijd te verpletteren. Het Russische leger rukte op vanuit het oosten en de Oostenrijkers begonnen hun troepen in Italië te verzamelen. De Britten verzamelden een grote troepenmacht in de Lage Landen en het Pruisische leger rukte op door Duitsland en plande zich aan te sluiten bij hun Britse bondgenoten. Napoleon was effectief omsingeld, maar hij had al snel de controle over zijn oude leger overgenomen, dat nog steeds een formidabele kracht was.

hoe bereidde Napoleon zich voor op Waterloo?

Franse cavalerie in actie bij Waterloo

Napoleon werd door de geallieerden als vogelvrij verklaard en besloten niet met hem te onderhandelen. Ze waren gericht op het verslaan van hem, zodat hij nooit de vrede van Europa kon bedreigen. Napoleon besloot zich te richten op de Britten in de Lage Landen. Hij wilde een snelle en snelle overwinning.het Franse leger wilde de Britten vernietigen voordat het bij het Pruisische leger ging en snel zijn weg naar België maakte. Als Napoleon erin was geslaagd het leger van generaal Wellington, ten zuiden van Brussel, te vernietigen voordat het werd versterkt, zou hij in staat zijn geweest om de Britten terug naar de zee te drijven. Dit zou Napoleon in staat stellen om zijn focus te richten op de Pruisen en hen uit de oorlog te slaan en de Fransen in staat stellen om al hun legers te concentreren op de Oostenrijkers en Russen.Napoleon wist ook dat velen in de Franstalige gemeenschap van België sympathiek tegenover hem waren, en een Franse overwinning zou een revolutie in dat land kunnen uitlokken. De Franse inlichtingendienst was zeer goed op de hoogte van de sterke en zwakke punten van de Britse troepen in België. Napoleon wist dat het leger onder generaal Wellington voornamelijk tweedelijnstroepen was omdat de meeste veteranen waren uitgezonden om te vechten in Noord-Amerika. Napoleon verzamelde zijn troepen in een snelle periode. Veel van zijn oude soldaten en generaals verzamelden zich voor zijn zaak, en al snel waren ze op de Mars.

Waar is Waterloo?De snelheid van de Franse opmars verbaasde de Britten en Wellington werd gedwongen een defensieve houding aan te nemen ten zuiden van Brussel bij Waterloo. Tegen die tijd waren de Pruisische eenheden in België aangekomen, maar de Fransen verrasten en versloegen hen in de Slag bij Ligny. Wellington besloot zich terug te trekken naar Waterloo en te wachten tot het Pruisische leger onder generaal Blucher hem zou versterken. De snelheid van Napoleon verraste iedereen, en voordat de Pruisen Wellington konden ontmoeten, was hij aangekomen in Waterloo en was vastbesloten om de Britten in een beslissende slag te dwingen.wie had het betere leger in Waterloo?

Napoleon die de troepen toesprak voor een aanval

De Franse en Britse legers waren gelijk in aantal. De Fransen hadden iets meer cavalerie en artillerie. Wellington was erg bezorgd over de kwaliteit van zijn multinationale leger. Veel Nederlandse en Belgische soldaten die niet gehard waren en in de Britse gelederen veel onervaren soldaten hadden. Er was ook een groot Duits contingent dat, hoewel ervaren, in het Franse leger had gediend. Het Franse leger bestond uit veteranen, waaronder elite-eenheden zoals de ‘oude garde’. Wellington was een zeer ervaren soldaat, en hij vestigde een sterke defensieve positie op een heuvelrug en had enkele boerderijen in het gebied versterkt om zijn flanken te beschermen.Zoals altijd had Napoleon haast en besloot om de Britten en hun bondgenoten aan te vallen voordat de Pruisen arriveerden. Hij koos ervoor om de Britten aan te vallen de dag na aankomst in Waterloo. Hij plande de aanval in de vroege ochtend van 18 juni, maar hij stelde het uit vanwege de verzadigde grond. Door de natte omstandigheden kon de cavalerie geen enkele aanval uitvoeren. Om 11 uur ’s ochtends beval Napoleon zijn troepen om het dorp Mont-Saint-Jean aan te vallen omdat hij geloofde dat hier de belangrijkste concentratie van Wellington’ s leger was.wat was Napoleon ‘ s strategie bij het begin van de Slag bij Waterloo?

De Britten waren onder het dorp gestationeerd op een hoger gelegen terrein. Toen de Fransen de positie van de Britten zagen, begonnen ze hun linies te bombarderen. Na een uur begonnen de Fransen aan hun aanval en hun doel was om de boerderij van Hougoumont in te nemen. Er werd de hele dag hevig gevochten op deze boerderij, maar de Britten wisten het vol te houden. Wellington was verplicht om een aantal van zijn reserves af te leiden in deze strijd. Dit verzwakte zijn centrum, en Napoleon besloot om een massale aanval op de Britse linies te lanceren. Na een ander bombardement vielen de Fransen de hellingen op naar de Britse linies, en na een uur van hevige gevechten hadden ze Wellington ‘ s linies teruggedreven. Het leek erop dat de Britten op de rand van een nederlaag stonden.

ezoicmeld deze advertentie

toen beval de Britse commandant zijn zware Cavaleriebrigade om een tegenaanval uit te voeren. Dit wist de Franse opmars terug te dringen, zij het tegen hoge kosten. Napoleon beval zijn cavalerie om de Britse linie aan te vallen en beval daarna herhaalde infanterieaanvallen. Dit resulteerde in zeer hoge Franse slachtoffers. De Britten, onder leiding van Wellington, hielden stand. Plotseling verschenen de Pruisen op Napoleon ‘ s rechterflank, en ze waren eerder aangekomen dan iemand had verwacht. Napoleon wist dat zijn situatie precair was, en hij beval zijn beste troepen, de Keizerlijke Garde voorwaarts, om de Britten te verslaan.ondanks de heldenmoed van de Imperial Guard hielden de geallieerde troepen onder Wellington stand. De Pruisen onder Blucher begonnen in steeds grotere aantallen aan te komen, en terwijl ze dat deden, begon het Franse leger te desintegreren. De oude garde, bestaande uit veteranen van vele veldslagen, vocht tot de laatste man, waardoor de resterende Franse troepen de gevechten konden ontvluchten. Die nacht ontmoetten Blucher en Wellington elkaar, en dat wordt beschouwd als het einde van de strijd. Waterloo was een overwinning voor de geallieerden, maar zoals Wellington zelf later beweerde, was het een smalle overwinning.

hoeveel slachtoffers had de Slag bij Waterloo?Waterloo kostte het Britse leger ongeveer 14.500 doden of gewonden, en de Pruisen onder Blücher leden ongeveer 7.200 slachtoffers. Het Franse leger had zo ‘ n 25.000 tot 26.000 doden of gewonden. Zo ‘ n 6000 tot 7000 Franse soldaten werden gevangen genomen en nog eens 15.000 soldaten deserteerden. Waterloo was een beslissende overwinning voor de geallieerden. Napoleon ‘ s leger was niet langer een georganiseerde strijdmacht, en de Britten en Pruisen stonden op het punt Frankrijk binnen te vallen, dat praktisch weerloos was. Het was duidelijk dat de situatie hopeloos was en na een mislukte zelfmoordaankondiging werd Napoleon naar het eiland Sint-Helena gestuurd, waar hij zou sterven.als Bonaparte had gewonnen, zou Europa waarschijnlijk opnieuw een reeks oorlogen hebben meegemaakt. Waterloo beëindigde de carrière van Napoleon – een van de grootste generaals in de geschiedenis. Het maakte ook een einde aan de laatste serieuze poging van Frankrijk om Europa te domineren. De strijd was om vier decennia internationale vrede in Europa te brengen.in de nasleep van de nederlaag van Napoleon organiseerden de grootmachten een internationaal systeem dat Europa van de broodnodige stabiliteit voorzag. Op het Congres van Wenen stelden de grootmachten, met uitzondering van Groot-Brittannië, principes vast die voor enige stabiliteit zorgden voor Europa tot aan de Krimoorlog, in een periode van significante verandering.

Waarom werd Napoleon verslagen?

Er zijn verschillende redenen waarom Napoleon in Waterloo faalde. Een belangrijke factor in Napoleon ‘ s nederlaag was de tijdige aankomst van Blucher, die niet werd verwacht door de Fransen. Napoleon had zich niet voorbereid op de komst van het Pruisische leger. Wellington maakte duidelijk hoe belangrijk de aankomst van Blucher was voor de uitkomst van de slag.een andere belangrijke reden was de onverwachte moed van de Britten en de andere geallieerde soldaten. Hoewel onervaren, weerstonden ze dapper de aanval van de Fransen. Ze weerstonden verschillende Franse aanvallen, waaronder een aanval van de Keizerlijke Garde, de beste soldaten van Europa. Wellington en zijn officieren hadden de mannen voorzien van resoluut leiderschap, wat betekende dat hun soldaten niet bezweken onder de herhaalde Franse aanklachten.

een andere factor was het slechte weer. Zware regenval had een groot deel van het slagveld veranderd in een modderbad, wat de Fransen sterk had vertraagd tijdens hun aanvallen. Dit was vooral het geval gezien het feit dat de troepen van Napoleon vielen bergop. Het weer had ook de Franse aanval met enkele uren vertraagd, en dit zou cruciaal blijken te zijn.als de Fransen in de vroege uren hadden kunnen aanvallen, hadden ze de Britten van het veld kunnen vegen voordat hun Pruisische bondgenoten arriveerden. Dan was er Napoleon ‘ s fout in het organiseren van de eerste aanval op het Britse centrum. De vorming van het eerste Franse korps was niet geschikt voor een snelle aanval, en dit betekende dat het relatief ineffectief was. Volgens een officieel Frans onderzoek naar de strijd, de ‘onvoorstelbare vorming van het eerste korps, in massa’ s veel te diep voor de eerste grote aanval.toen was de Britse cavalerie superieur. Door de constante oorlogen konden de Europese legers geen goede paarden krijgen. De Britten waren in staat om uitstekende paarden uit Engeland en vooral Ierland te bemachtigen, wat betekende dat ze effectiever waren in Waterloo. Aan de andere kant waren de Franse cavaleriepaarden niet zo goed, wat een groot nadeel was. De aanval van de Britse zware Brigade was vooral belangrijk in een zeer gevaarlijke fase in de strijd om de Britten en toen ze op de rand van een nederlaag leken. De superieure paarden van de Britten gaven hen een ‘ belangrijk voordeel op het slagveld.’

Waarom was de tijdige aankomst van de Pruisen beslissend in Waterloo?Waterloo was het einde van een tijdperk en de nederlaag van Napoleon luidde een periode van vrede in Europa in. Napoleon was dicht bij de overwinning gekomen, maar Wellington en Blucher waren in staat om het tij van de strijd te keren en een beslissende nederlaag toe te brengen aan het Franse leger. Het Britse leger bleek beter in staat dan verwacht. Het weer was ook niet in het voordeel van de Fransen, en de Britten hadden superieure cavalerie. Napoleon ‘ s strategie was opnieuw van de hoogste kwaliteit, maar de tijdige komst van de Pruisen veranderde de koers van de slag. Het lijkt waarschijnlijk dat Wellington gedwongen zou zijn zich terug te trekken als de Pruisen niet waren aangekomen. Hun aankomst leidde tot de vernietiging van het Franse leger en de Napoleontische oorlogen in Europa.

referentie

 1. Palmer, R. R., A History of the Modern World, (New York: Knopf, 1956), p. 143
 2. Palmer, p. 156
 3. Palmer, p. 157
 4. Adkin, Mark, the Waterloo Companion, (Aurum, London, 2001), p. 6
 5. Adkins, p. 17
 6. Adkins, p. 67
 7. Barbero, Alessandro, The Battle: A New History of Waterloo (vertaald door John Cullen) (paperback ed.), Walker & Company, London, 2006), p. 57
 8. Barbero, p. 114
 9. Barbero, p. 156
 10. Adkin, p. 178
 11. Chandler, David, the Campaigns of Napoleon, (New York: Macmillan, 1966), p. 156
 12. Barbero, p. 178
 13. Palmer, blz. 234
 14. Chandler, blz. 134. adkin, blz. 157 Comte d ‘ Erlon, Jean-Baptiste Drouet (1815), verslag van Drouet over Waterloo aan het Franse Parlement, blz. 3
 15. Adkin, P. 212
 16. Fletcher, Ian, galopperend bij Everything: the British Cavalry in the Peninsula and at Waterloo 1808-15, (Staplehurst, Spellmount, 1999), 201
 17. Drouet, p. 3

Admin, Ewhelan and EricLambrecht

Updated Nov. 19, 2020

Plaats een reactie