US473653A-Strykebrett-Google Patenter

S. BOONE. momma BOARD.

(Modell.)

Nr.473 653. Patentert April. 26, 1892.

NITED STATES PATENT CFFIGE.

SARAH BOONE, AV NE \ V HAVEN, CONNECTICUT.

lRONlNG-BORD.

SPESIFIKASJON utgjør En Del Av Letters Patent No. 473,653, datert 26 April 1892.

Søknad innlevert juli 28, 1891.

til aZZ som det kan dreie seg om.-

Vær det kjent at JEG, SARAH Rooms, New Haven, i fylket New Haven og Staten Connecticut, har oppfunnet en ny Forbedring I Strykebrett; og jeg erklærer herved følgende, når det tas i forbindelse med tilhørende tegninger og referansebrev merket derpå, å være en f ull, klar og nøyaktig beskrivelse av det samme, og hvilke nevnte tegninger utgjør en del av denne spesifikasjonen, og representerer I Figur 1 et perspektiv av et strykebrett konstruert i samsvar med min oppfinnelse, og vist som arrangert for stryking av innsiden av en hylse; Fig. 2, en lignende visning som viser styret i posisjon for stryking utenfor sommen av hylsen, Og Fig. 3 en visning av enheten i tverrsnitt på linje a: a: Av Fig. 1. min oppfinnelse relaterer Seg til en forbedring i strykebrett, objektet er å produsere en billig, enkel, praktisk og svært effektiv enhet, spesielt tilpasset for å bli brukt til å stryke ermene og kroppene til damegar – Inenter. med disse endene i sikte består min oppfinnelse i et smalt brett med sine kanter henholdsvis buet for å korrespondere med utsiden og innsiden sømmer av en hylse, og forsynt i den ene enden med en fast tverrgående støtte og i motsatt ende med en bevegelig støtte hengslet til nevnte ende og strekker seg i tråd med brettet, de ytre og indre kantene av det samme henholdsvis har i kraft utad og innad langsgående krumning. min oppfinnelse består videre i visse detaljer om konstruksjon og kombinasjon av deler, som vil bli heretter beskrevet, og påpekt i kravene.

som vist her, består enheten av et brett som har sine to kanter A og en avrundet og henholdsvis buet for å korrespondere med utsiden og innsiden sømmer av en hylse som brettet ligner i sin generelle disposisjon, de ytre og indre kantene av brettet henholdsvis har, i elfect, utover og innover langsgående krumning. Som her vist, de nevnte kanter er buet i samsvar med de ytre og indre sømmer av hylsen av en ladys plagg, og har sin mest uttalt krumning ved albuen-punkt, så Til Serienummer 400,474. (Modell) snakk, av ermet; men disse kurvene kan endres for å passe ut av ermene på menns strøk, hvis ønskelig. Som her vist, også, sidene En A av styret er laget fiat; men dette er ikke avgjørende, selv om den foretrukne, konstruksjon, som når laget flat de kan noen ganger beleilig brukes for å trykke.

brettet er gitt i den ene enden med et hakk 13, og mottar en fast tverrstøtte C, som projiserer svært litt utover kanten A Av brettet. Den samme enden av brettet er også utstyrt med et flatt lagerflate B, som strekker seg litt utover kantenen av brettet. Den motsatte enden av brettet er gjort noe mindre enn enden bare referert til, og konstruert Med et hakk D, som mottar et hjørne av en bevegelig støtte E, det samme blir festet med et hengsel E til den ekstreme enden av brettet og anordnet på linje med dette.

når brettet skal brukes til å trykke inn sømmer, blir den bevegelige støtten skrudd ned, som Vist På Fig. 1 av tegningene, og samarbeider deretter med den tverrgående solporten for å opprettholde brettet i denne posisjonen. For stryking eller pressing av utvendige sømmer er brettet omvendt kant for kant og dets bevegelige støtte forlenget, som vist ved-Fig. 2 av tegningene, og dermed fikk ut av veien, styret blir stabilisert i denne posisjonen på sin bærer-ansikt B.

min forbedrede enhet er ikke bare tilpasset for å trykke på innsiden og utsiden sømmer – av ermene på damer waists og menns jakker. men vil bli funnet spesielt praktisk, også, i å trykke buede midjesømmer uansett hvor de oppstår.

jeg ville ha forstått at jeg ikke begrenser meg til den eksakte formen her vist og beskrevet, men holder meg fri til å gjøre slike endringer og endringer som ganske faller innenfor ånden og omfanget av min oppfinnelse.

å ha fullstendig beskrevet min oppfinnelse, hva jeg hevder som ny, og ønske om å sikre Ved Letters Patent, er –

1. Au strykebrett som har sine kanter henholdsvis buet for å tilsvare de ytre og indre sømmer av en hylse, og proved i den ene enden med en fast tverrstøtte og i motsatt ende med en bevegelig strukturert i den ene enden med et hakk for å motta atransvertert støtte, som er festet i den, og med et bæreflate, og i motsatt ende med et hakk, som mottar en bevegelig støtte som er hengslet til nevnte ende og strekker seg i tråd med brettet, de ytre og indre kanter hvorav henholdsvis har, i kraft, utover og innover langsgående krumning, vesentlig som beskrevet.

i vitnesbyrd hvorav jeg har signert denne spesifikasjonen i nærvær av to abonnerende vitner.

SARAH BOONE. Vitner:

FRED. O. EARLE, LILLIAN D. KELSEY.

Legg igjen en kommentar