Har Bed Bugs Dvale Om Vinteren?

bilde av en seng bug på en hånd

Seng bugs ikke virkelig dvale i samme forstand av ordet som mange andre gnagerne gjør ved overvintring i respons til årstider med kalde temperaturer. når du tenker på dette spørsmålet et øyeblikk, virker det rimelig at sengebugs ikke dvale siden de vanligvis lever i en struktur med konsistente romtemperaturer.

Foretrukket Temperatur:

temperaturområdet som folk liker, er omtrent det samme området som sengebugs foretrekker. Dette betyr at de ikke dvale og kan være aktive i vintermånedene hvis de er inne i et temperaturstyrt hus eller leilighet. Seng bugs, som de fleste andre insekter vil gå inn i diapause, en tilstand av inaktivitet som fører til at insektet blir sovende hvis forhold som temperatur og fuktighet er spesielt ubehagelige.

Sub-Optimale Temperaturer:

mange insekter og andre dyrs atferd påvirkes av sub-optimale temperaturer som vil redusere eller stoppe reproduksjon. Dette fører også til at de overvintrer og senker stoffskiftet for å spare energi og aktivitet for å overleve vinterens kalde temperaturer.

imidlertid, som nevnt ovenfor, er bedbugs vanligvis ikke utsatt for disse underoptimale temperaturene, men når bedbugs blir utsatt for kulde, dør de ved temperaturer på 0° F hvis de holdes ved denne temperaturen i omtrent fire dager.

Legg igjen en kommentar