En Bønn for Min Datter

diktet inneholder ti stanser av åtte linjer hver: to rhymed verspar etterfulgt av et kvatrain av lukket rim. Mange av rimparene bruker skrå rim. Stanza kan bli sett på som en variant av ottava rima, en åtte-lined stanza brukt i Andre Yeats dikt, som Blant Skolebarn og Seiling til Byzantium.Metrisk analyse av diktet, i Henhold Til Robert Einarsson, viser seg vanskelig fordi Han mener Yeats holder seg til «rytmiske motiver» framfor tradisjonell bruk av stavelser i hans meter. I vers to peker Einarsson på tilfeller hvor måleren i diktet inneholder eksempler på amfibrachiske, pyrrhikretiske og spondaiske føtter. Han argumenterer for at kompleksiteten i yeats vers følger mønstre av dets «metremer», eller rimmotiver, framfor vanlige metriske virkemidler.diktet kan også leses for å bestå av grei iambisk vers som er avhengig av vanlige metriske enheter som elision, acephalous linjer, forfremmelse og metrisk inversjon. Linjene 1, 2, 3, 5 og 8 i hver strofe er iambisk pentameter; linjene 4, 6 og 7 er iambisk tetrameter. For eksempel, ved hjelp av tradisjonelle prinsipper for scansion, kan strofe to skannes som vist nedenfor, hvor stavelser i store bokstaver representerer metriske beats, små bokstaver stavelser representerer metriske off-beats, den vertikale linjen representerer avslutningen av en metrisk fot, og apostrofer representerer elisjoner. Antall metriske føtter per linje er merket i parentes på slutten av hver linje:

JEG GIKK | OG BA | FOR dette | unge BARNET | EN TIME (5)
OG HØRTE | HAVET- | vinden SKRIKE | på | TÅRNET, (5)
OG UND- | ER TH ‘ARCH- | es AV | BROEN, | OG SKRIKE (5)
i TH ‘ELMS | over | FLOMMEN- | ed STREAM; (4)
imAG – |’ ning IN | exCIT- | ed REV- | erIE (5)
DET | DEN fut- | ure år | hadde kommet, (4)
danc- | ing TIL | en frenz- | IED tromme, (4)
ut av | murd – | ‘ rous inn- | ocence av | HAVET. (5)

Legg igjen en kommentar