Antimikrobiell resistens ved seksuelt overførbare infeksjoner

Begrunnelse for gjennomgang: Internasjonal reise letter spredning av stoffresistente infeksjoner, inkludert seksuelt overførbare infeksjoner (Soi). I 2016 fremhevet Verdens Helseorganisasjon den globale byrden av ‘herdbare’ Sti, og estimerte 376 millioner nye infeksjoner av gonorrhoea, klamydia, syfilis og trichomoniasis årlig, med betydelig geografisk variasjon i både sykdomsbyrden og forekomsten av resistens. Reisendes risiko for å inngå og overføre stoffresistente Sti er delvis avhengig av deres geografiske eksponering. I denne gjennomgangen beskriver vi epidemiologien av antimikrobiell resistens (AMR) og styringen av disse fire vanlige Kjønnssykdommer og Mycoplasma genitalium, en stadig mer anerkjent årsak til ikke-gonokokk uretritt. Viktige funn: Multi-drug og omfattende resistente gonorrhoea stammer har vært assosiert med internasjonal spredning, spesielt hos reisende som kommer tilbake fra Sørøst-Asia. Klamydia er den vanligste bakterielle STI over hele verden. Selv om resistens in vitro er rapportert, tyder overvåkingsdata på at klinisk signifikant resistens mot makrolider og tetracykliner er sjelden. Makrolidresistens i syfilis er nå endemisk i store deler av verden, men det er ingen dokumentert penicillinresistens, som fortsatt er førstelinjebehandling. Trichomoniasis er den vanligste IKKE-virale STI over hele verden. Selv om klinisk svikt etter behandling oppstår, er resistens mot metronidazol antatt å være uvanlig. Mycoplasma genitalium utviser egen resistens mot mange antibiotika, og forekomsten av resistens mot både første-og andrelinjeregimer (makrolider og fluorokinoloner) øker over hele verden, med begrensede alternative terapeutiske alternativer.

Anbefalinger: Internasjonale reisende er i fare for å anskaffe resistente Sti med begrensede terapeutiske alternativer. Forbedret diagnostikk er presserende behov for å forbedre amr-overvåking og behandling av infiserte pasienter. Ettersom ingen vaksiner er tilgjengelige for Disse Kjønnssykdommer, og pre-eksponeringsprofylakse er et område med aktiv studie med begrensede data, er kondombruk kritisk for forebygging. Reisemedisinleverandører bør inkludere STI risikoreduksjonsrådgivning, med vekt på kondombruk, i den rutinemessige konsultasjonen før reisen.

Legg igjen en kommentar