US473653A-strygebræt-Google patenter

S. BOONE. momma BOARD.

(Model. 473.653. Patenteret Apr. 26, 1892.

NITED stater PATENT CFFIGE. SARAH BOONE, af NE \ V HAVEN, CONNECTICUT.

LRONLNG-bord.

specifikation, der udgør en del af Letters Patent No. 473.653, dateret 26.April 1892.

ansøgning indgivet 28. juli 1891.

til hvem det kan vedrøre.-

det være sig kendt, at jeg, SARAH Rooms, af ny havn, i amtet ny havn og staten Connecticut, har opfundet en ny forbedring i strygebrætter; og jeg erklærer hermed, at følgende, når det tages i forbindelse med ledsagende tegninger og referencebogstaver markeret derpå, er en f ull, klar, og nøjagtig beskrivelse af det samme, og hvilke nævnte tegninger udgør en del af denne specifikation, og repræsenterer, i

Figur 1, Et perspektiv på et strygebræt konstrueret i overensstemmelse med min opfindelse, og vist som-arrangeret til strygning af en ærmes indvendige søm; Fig. 2, et lignende billede, der viser brættet i position til strygning af den udvendige søm på ærmet, og Fig. 3 et billede af anordningen i tværsnit på linje A: A: i Fig. 1.

min opfindelse vedrører en forbedring af strygebrætter, idet formålet er at producere en billig, enkel, bekvem og yderst effektiv enhed, specielt tilpasset til at blive brugt til strygning af ærmer og kroppe af damer gar – Inents.

med disse ender i betragtning består min opfindelse i et smalt bræt med sine kanter henholdsvis buede for at svare til en muffes udvendige og indvendige sømme og i den ene ende forsynet med en fast tværgående understøtning og i sin modsatte ende med en bevægelig understøtning hængslet til nævnte ende og strækker sig i tråd med pladen, idet de ydre og indre kanter af den samme henholdsvis faktisk har udad og indad langsgående krumning.

min opfindelse består yderligere i visse detaljer om konstruktion og kombination af dele, som det vil blive beskrevet i det følgende og påpeget i kravene.

som vist heri består anordningen af en plade med sine to kanter A og en afrundet og henholdsvis buet til at svare til de udvendige og indvendige sømme af en muffe, som pladen ligner i sin generelle omrids, idet de ydre og indre kanter af pladen henholdsvis har, i elfekt, udad og indad langsgående krumning. Som her vist er de nævnte kanter buede i overensstemmelse med de udvendige og indvendige sømme på ærmet på et ladys-beklædningsgenstand og har deres mest markante krumning ved albuepunktet, så til serienummer 400.474. (Model) tale om ærmet; men disse kurver kan ændres, så de passer ud af ærmerne på herrefrakker, hvis det ønskes. Som heri vist, også, siderne A A af brættet er lavet fiat; men dette er ikke det væsentlige, skønt den foretrukne, konstruktion, som når de er flade, kan de undertiden bekvemt bruges til presning.

brættet er i den ene ende forsynet med et hak 13, der modtager en fast tværgående understøtning C, som rager meget lidt ud over kanten a af brættet. Den samme ende af brættet er også forsynet med et fladt lejeflade B, der strækker sig lidt ud over kanten af brættet. Den modsatte ende af brættet er lavet noget mindre end den ende, der netop er henvist til, og konstrueret med et hak D, der modtager det ene hjørne af en bevægelig understøtning E, det samme er fastgjort af et hængsel E til den yderste ende af brættet og arrangeret på linje hermed.

når pladen skal bruges til presning af indvendige sømme, skrues den bevægelige understøtning ned, som vist i Fig. 1 af tegningerne, og samarbejder derefter med den tværgående sunport om at opretholde brættet i denne position. Til strygning eller presning udvendige sømme brættet vendes kant til kant og dens bevægelige støtte forlænget, som vist ved-Fig. 2 af tegningerne, og kom således ud af vejen, idet brættet blev stabiliseret i denne position på dets lejeflade B.

min forbedrede enhed er ikke kun tilpasset til at trykke på indvendige og udvendige sømme-på ærmerne på dametaljer og herrefrakker. men vil blive fundet særligt bekvemt, også ved at trykke buede talje-sømme, uanset hvor de opstår.

Jeg ville have forstået, at jeg ikke begrænser mig til den nøjagtige form, der er vist og beskrevet heri, men holder mig fri til at foretage sådanne ændringer og ændringer, som retfærdigt falder inden for Ånden og omfanget af min opfindelse.

efter at have beskrevet min opfindelse fuldt ud, hvad jeg hævder som nyt, og ønske om at sikre ved breve Patent, er –

1. Au strygebræt med kanter, der henholdsvis er buede for at svare til en muffes udvendige og indvendige sømme, og i den ene ende forsynet med en fast tværgående understøtning og i sin modsatte ende med en bevægelig struktureret i den ene ende med et hak til at modtage en tværgående understøtning, der er fastgjort i den, og med en lejeflade og i sin modsatte ende med et hak, der modtager en bevægelig understøtning, der er hængslet til den nævnte ende og strækker sig på linje med pladen, de ydre og indre kanter, hvoraf henholdsvis har faktisk udad og indad langsgående krumning, i det væsentlige som beskrevet.

i vidnesbyrd, hvoraf jeg har underskrevet denne specifikation i nærværelse af to abonnerende vidner.

SARAH BOONE. Vidner:

FRED. O. EARLE, LILLIAN D. KELSEY.

Skriv en kommentar