gratis Ariclaim Deed

en Ariclaim deed er en gerning, der bruges til at overføre ejendom fra en ejer til en anden uden nogen garanti for, at titlen er klar og fri for problemer. Dette bruges bedst til ejendomsoverførsler, hvor begge parter kender og stoler på hinanden, som når nogen tilføjer en ægtefælle til en titel eller overfører ejendom mellem familiemedlemmer.

Nogle gange kaldes en afslutningskrav med det forkerte navn, såsom “hurtig fordringshandling”, “Afslut fordringshandling” og “afslut fordringshandling.”

arisonas krav er forskellige fra garantihandlinger, der siger, at titlen er blevet undersøgt og er fri for problemer.

vigtige love & krav

  • Love: LR 33-402
  • underskrivelse: pr LR 33-401 skal bevillingsgiverens underskrift være vidne til en notar.
  • optagelse: Afslut krav gerninger i Århus indleveres til Amtsoptagerens Kontor. Sammen med formularen skal alle nødvendige gebyrer betales. Ejendomsejere skal arkivere i det amt, hvor ejendommen er beliggende. Formularen skal registreres med 60 dage efter notariseringen.

Sådan skriver og arkiverer du en Afslutningskrav i Arison

Trin 1: Find det relevante dokument og hent det til din computer.

Trin 2: Tilføj navn og adresse på den person, der forbereder dokumentet. Dette går i øverste venstre hjørne.

Trin 3: Tilføj navn og adresse på den person, der vil modtage gerningen, når optagerens kontor er færdig med det. Dette er typisk køberen, også kendt som modtageren. Disse oplysninger går under ” efter optagelse vende tilbage til.”

Trin 4: Efter ordene” State of Artsona ” skal du indtaste det amt, hvor ejendommen ligger.

Trin 5: Tilføj det beløb, som modtageren betaler for ejendommen. Skriv ordene, og tilføj derefter dollarbeløbet numerisk efter dollartegnet. Dette går i Overvejelsesrummet.

Trin 6: efter” i hånd betalt til”, Skriv navnet på koncessionsgiver (sælger) og ordet “koncessionsgiver” i det næste blanke. Tilføj tilskudsgiverens adresse.

Trin 7: efter” formidler og afslutterkrav til “Skriv modtagerens juridiske navn efterfulgt af udtrykket” modtager.”Tilføj modtagerens adresse, herunder amt.

Trin 8: efter” fast ejendom, beliggende i, ” Skriv det amt, hvor ejendommen er. Efter dette skal du skrive den juridiske beskrivelse af ejendommen, herunder adressen på titlen.

trin 9: tilskuddet skal logge på i det område, der er udpeget til underskrivelse, og en notar skal notarisere dokumentet.

Trin 10: Indsend dokumentet med Amtsoptagerens kontor i det amt, hvor ejendommen er beliggende. Check Med County Clerk kontor for at lære de relevante gebyrer for arkivering.

Skriv en kommentar