Merkur a ascendent aspekty v grafu narození: Jak funguje vaše mysl ve vztahu k ostatním?

Mercury conjunct Ascendent

máte více duševní energie než ostatní a snadno komunikujete s lidmi. Jste obecně přátelští a společenští.
vaše komunikace se však hodně soustředí na sebe. To neznamená, že jste sobečtí, ale že vidíte svět hlavně ze svého pohledu.
Z tohoto důvodu netolerujete neshody a můžete se hádat, když jste intelektuálně napadeni.
máte tendenci multitask, udržet svou mysl vždy obsazeno.
můžete vyniknout ve výuce, psaní a ve finanční oblasti.

Mercury sextile Ascendent

máte zvědavou a ostrou mysl, občas neklidnou a nervózní.
Váš preferovaný způsob jednání se světem je spíše prostřednictvím intelektu než prostřednictvím pocitů.
můžete snadno vyvážit své myšlenky a činy.
chcete mluvit o sobě, svých zkušenostech a názorech ve vztahu k ostatním. Můžete se stát dobrým poradcem pro vztahy, pokud se zdržíte své tendence soustředit se na sebe.

Mercury square Ascendent

Když jste ve stresu nebo čelíte výzvám, můžete se soustředit na sebe a nadměrně mluvit o sobě a své situaci. Můžete také neúmyslně vypnout ostatní tím, že budete posedlí způsobem, jakým přemýšlíte a mluvíte, když jste pod tlakem.
ne vždy formulovat své nápady a problémy, může pomoci přinést své schopnosti komunikovat efektivněji tím, že nutí vás zpomalit a zamyslet se nad větší obrázek.

Mercury trine Ascendent

jste uznáváni jako inteligentní a nadaní, pokud jde o psaní a mluvení. Můžete mít talent pro vyzvednutí jazyků a interakci s ostatními na intelektuální úrovni. Nové informace jsou životně důležité pro to, kdo jste, a rádi čtete, studujete, učíte se a učíte ostatní.
jste vnímáni jako vysoce intelektuální a hovorní a můžete mít pověst brilantního a okouzlujícího člověka.
snadno předáváte své nápady ostatním a jste transparentní ohledně svých přesvědčení. Můžete však být také nestálí a neklidní a snadno se nudit. Potřebujete hodně sociální a intelektuální stimulace.
můžete vyniknout v kariéře zahrnující psaní, mluvení, komunikaci, výuku a jazyky.

Merkur naproti ascendentu

máte rádi duševní aktivity a vaše mysl vždy hledá intelektuální stimulaci.
chcete mluvit o tom, a soustředit své myšlenky na to, co všichni ostatní dělají, spíše než investovat čas a trpělivě naslouchat druhým. Vyhnete se také řešení svých vlastních pocitů tím, že se příliš zabýváte životy druhých.
musíte si být vědomi své tendence být umíněný a mluvit nejasným způsobem. Musíte zpomalit svou mysl, abyste si byli vědomi svého komunikačního stylu.

Mercury quincunx Ascendent

neuvědomujete si, jak jste skutečně inteligentní a můžete se cítit nejistě ohledně svých intelektuálních schopností nebo mluvení nebo psaní.
abyste to kompenzovali, můžete nakonec závodit studiem nebo přehánět své úspěchy. Můžete se také příliš mluvit, aby pokrýt vaše úzkost nebo rozptýlit a další z otázek, na ruku.
musíte zpomalit svou mysl, abyste si byli vědomi svého komunikačního stylu.
s časem a zkušenostmi budete skutečně přesvědčeni o svých intelektuálních darech. Až dojde k tomuto poznání, nicméně, můžete si vzít na držení těla důvěru ve své nápady a intelekt, ale jsou více pravděpodobné, že přehání pokrýt hluboko zakořeněné nejistoty.
jako uživatel 12andus, můžete zjistit aspekty vašeho narození grafu je v poli čtení narození grafu na stránce zprávy.

Napsat komentář